odgrywać


odgrywać
odgrywać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk VIIIa, odgrywaćam, odgrywaća, odgrywaćają, odgrywaćany {{/stl_8}}– odegrać {{/stl_13}}{{stl_8}}dk VIIIa {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wykonywać utwór na instrumencie muzycznym': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odegrać koncert Chopina. Odegrać znaną melodię. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'tworzyć postać bohatera na podstawie ustalonego tekstu w przedstawieniu dramatycznym; dawać przedstawienie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odegrać rolę Hamleta. Świetnie odgrywać Papkina. Odegrać komedię Moliera. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'udawać coś, zachowywać się w sposób nieszczery, obłudny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odgrywać przed znajomymi dwoje kochających małżonków. Ty mi tu nie odgrywaj hec, tylko oddawaj kasę! {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odzyskiwać w kolejnej grze to, co się straciło wcześniej': {{/stl_7}}{{stl_10}}Odegrał wszystkie pieniądze. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'podawać z powrotem piłkę, krążek zawodnikowi, od którego się ją dostało': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ten odegrał do Kowalczyka i bramka! {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • odgrywać — rolę kogoś «udawać kogoś»: Z tej czwórki musiał Kloss wybrać człowieka, który dla Resmanna odegra rolę zdemaskowanego szpiega. Andrzej Zbych, Stawka. Odegrać dużą, ważną itp. rolę (w czymś), odegrać (czynną) rolę (w czymś) zob. rola 2. Odegrać… …   Słownik frazeologiczny

  • odgrywać — → odegrać …   Słownik języka polskiego

  • odgrywać się – odegrać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} grając, odzyskiwać straty poniesione w grze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Udało mu się odegrać. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odegrać — Odgrywać rolę kogoś «udawać kogoś»: Z tej czwórki musiał Kloss wybrać człowieka, który dla Resmanna odegra rolę zdemaskowanego szpiega. Andrzej Zbych, Stawka. Odegrać dużą, ważną itp. rolę (w czymś), odegrać (czynną) rolę (w czymś) zob. rola 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • odegrać — dk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany odgrywać ndk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany 1. «wykonać utwór muzyczny na instrumencie lub na instrumentach; zagrać coś» Orkiestra… …   Słownik języka polskiego

  • nic — 1. Być niczym «nie mieć znaczenia, nie odgrywać żadnej roli»: (...) stał przed nim w postawie zasadniczej i myślał, że wobec niego jest niczym, pionkiem, którego w każdej chwili można wysłać na front wschodni albo zastrzelić w piwnicy. Andrzej… …   Słownik frazeologiczny

  • rola — 1. Czyjaś rola (jest) skończona «ktoś przestaje się czymś zajmować, nie może lub nie chce podejmować się nowych zadań»: Po tym tańcu wychodzę. Moja rola skończona. Obowiązki służbowe zostały dopełnione (...). A. Libera, Madame. 2. Grać, odegrać… …   Słownik frazeologiczny

  • czynny — czynnynni, czynnynniejszy 1. «wykonujący jakąś czynność; pracujący, działający» Wszyscy byli czynni, krzątali się. ∆ biol. Ciało czynne «ciało organiczne wywołujące reakcję w organizmie żywym» ∆ chem. Pierwiastek czynny «pierwiastek wykazujący… …   Słownik języka polskiego

  • dusza — ż II, DCMs. duszaszy; lm D. dusz 1. «ogół właściwości, dyspozycji psychicznych człowieka, władze duchowe człowieka; psychika, świadomość» Hart, moc, wielkość duszy. Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk… …   Słownik języka polskiego

  • nic — n, D. niczego, C. niczemu, NMs. niczym 1. zaimek przeczący «żadna rzecz» a) «nic jako określenie orzeczenia» Nie chcieć słyszeć o niczym. O nic nie dbać. Niczym się nie przejmować. Na niczym mi nie zależy. Nie mieć niczego więcej do roboty. Nie… …   Słownik języka polskiego